Ίδρυση Εταιρείας στη Ρουμανία

Ίδρυση Εταιρείας στη Ρουμανία

Με εμπειρία από το 2003

Οι βασικές μορφές των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου είναι:

 • P.F.A. | Persoană Fizică Autorizată - Ατομικές επιχειρήσεις επαγγελματικού χαρακτήρα.
 • S.R.L. | Societate cu Răspundere Limitată – Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
 • S.A. | Societate pe Acţiuni - Ανώνυμες Εταιρείες

Ένα ξένο επενδυτή ενδιαφέρουν οι μορφές SRL & SA, δηλαδή ΕΠΕ και ΑΕ αντίστοιχα. Οι δύο αυτές μορφές εταιρειών έχουν σημαντικές διαφορές οι οποίες είναι οι εξής:

Στοιχείο ΕΠΕ ΑΕ
Εταιρικό Κεφάλαιο (min) 200 LEI RON ~ 45 € 90.000 LEI RON ~ 20.300 €
Αποκλεισμός μετόχου Ναι Όχι
Αριθμός μετόχων 1-50 2+
Διάλυση Έστω κι ένας μέτοχος μπορεί να μπλοκάρει τη διαδικασία Η πλειοψηφία έχει το απόλυτο δικαίωμα διάλυσης

Η συνήθης μορφή εταιρειών στη Ρουμανία είναι οι ΕΠΕ και μεγάλες πολυεθνικές όπως π.χ. IBM Romania (περίπου 47 εκατομμύρια κέρδος, 1.500 υπάλληλοι), η Hewlett-Packard HP Romania (περίπου 19 εκατομμύρια κέρδος, 430 υπάλληλοι) κ.α.

SRL – ΕΠΕ | Διαδικασία ίδρυσης

Η διαδικασία έναρξης μίας εταιρείας ΕΠΕ στη βασική της μορφή είναι απλή και σε γενικές γραμμές ουσιαστικά πραγματοποιείται μόνο σε δύο κρατικές υπηρεσίες:

Α. Εμπορικό Μητρώο

 • Διερεύνηση και κατοχύρωση ονόματος εταιρείας.
 • Έγκριση έδρας.
 • Έγκριση μετόχων και διαχειριστών.
 • Κατάθεση όλων των δικαιολογητικών και τελική έγκριση για τη σύσταση της εταιρείας.

Με την έγκριση της ίδρυσης από το Μητρώο Εταιρειών, η νέα εταιρεία λαμβάνει ΑΦΜ (CUI) και Ευρωπαϊκό Αριθμό Εμπορικού Μητρώου (EUID), ώστε να προχωρήσει στα επόμενα βήματα στην Εφορία.

B. Εφορία

Εγγραφή και υπαγωγή στο καθεστώς ΦΠΑ και στο ευρωπαϊκό σύστημα ενδοκοινοτικών συναλλαγών VIES.

Η διαδικασία αναλυτικά step by step:

1ο Βήμα

Επιλογή 3 επωνυμιών για την εταιρεία, οι οποίες κατατίθενται στο Μητρώο Εταιρειών ώστε να εγκριθεί η πρώτη κατά σειρά προτίμησης.

2ο Βήμα

 1. Υπογραφή συμβολαίου ενοικίασης για το γραφείο.
 2. Κατάθεση εταιρικού κεφαλαίου στην τράπεζα στο όνομα της υπό ίδρυση εταιρείας.
 3. Συγγραφή του καταστατικού της εταιρείας, στο οποίο περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία των μετόχων, οι αρμοδιότητες, οι ευθύνες, οι διαδικασίες λειτουργίας και οι κωδικοί δραστηριοτήτων, βασική και δευτερεύουσες, σύμφωνα με την επίσημη λίστα (CODE CAEN) της Ρουμανίας.
 4. Διάφορες βεβαιώσεις και δηλώσεις (π.χ. υπεύθυνη δήλωση ότι ο διαχειριστής δεν έχει χρέη σε νομικά και φυσικά πρόσωπα στη Ρουμανία) και απλά αντίγραφα ταυτοτήτων ή διαβατηρίων των μετόχων.
 5. Κατάθεση του φακέλου στο Μητρώο Εταιρειών.

3ο Βήμα

 1. Παραλαβή της έγκρισης της ίδρυσης από το Μητρώο Εταιρειών σε 1-2 εργάσιμες.
 2. Παραλαβή από το Εμπορικό Μητρώο του επίσημου πιστοποιητικού ίδρυσης με το ΑΦΜ της εταιρείας και τον Αριθμό Μητρώου.
 3. Ενεργοποίηση τραπεζικών λογαριασμών σε LEI & Euro ή άλλο νόμισμα.
 4. Προετοιμασία φακέλου για την αίτηση υπαγωγής στο ΦΠΑ.

4ο Βήμα

Κατάθεση αίτησης για την υπαγωγή στο ΦΠΑ (η διαδικασία αναλυτικά πιο παρακάτω) και την εισαγωγή στο Vies, η έγκριση απαιτεί 1-3 εργάσιμες.

Λόγω της αλλαγής της νομοθεσίας για την ένταξη στο καθεστώς ΦΠΑ η διαδικασία έχει ιδιαιτερότητες, τις οποίες κι αναφέρουμε πιο παρακάτω:

Το καθεστώς ΦΠΑ και η νέα διαδικασία

Βάσει του ρουμάνικου Κώδικα Φορολογίας μία ΕΠΕ μπορεί να είναι στο καθεστώς ΦΠΑ ή όχι. Όσες εταιρείες δεν είναι στο καθεστώς ΦΠΑ δεν χρεώνουν το φόρο στα τιμολόγια τους για τις υπηρεσίες τους και ο φόρος στα τιμολόγια εξόδων δεν εκπίπτει. Εάν ο τζίρος τους φθάσει τα 65.000 ευρώ τότε είναι υποχρεωμένες, βάσει του Κώδικα, να κάνουν αίτηση για υπαγωγή στο ΦΠΑ.

Οι εναλλακτικές λύσεις για μία νέα εταιρεία:

 1. Εάν η εταιρεία δεν ασκεί δραστηριότητα εντός της Ρουμανίας (δεν αγοράζει υπηρεσίες ή αγαθά) τότε έχει δικαίωμα να λάβει δεύτερο ΑΦΜ για ενδοκοινοτικές συναλλαγές, το οποίο και λαμβάνει και κατόπιν κάνει αίτηση και μπαίνει στο VIES κανονικά.
 2. Εάν η εταιρεία ασκεί δραστηριότητα στη Ρουμανία τότε θα πρέπει να πιάσει γρήγορα το όριο των 65.000 ευρώ, το οποίο ουσιαστικά την υποχρεώνει να κάνει αίτηση αλλά και δεσμεύει την Εφορία να την κάνει δεκτή αφού αποδεικνύεται η επάρκεια.
 3. Η εταιρεία μπορεί να υποβάλλει εξαρχής αίτηση για υπαγωγή στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ εάν διαθέτει έστω κι ένα (1) υπάλλλο, ακίνητο ή κινητό περουσιακό στοιχείο.

 

Είμαστε στη διάθεση σας προκειμένου να σας βοηθήσουμε για την ίδρυση νέας εταιρείας στη Ρουμανία.

Επικοινωνήστε μαζί μας!

More in this category: GRBiz »